P10602872.jpg

DESIDENTIFICAR-ME:
Tenim dos “jos”, el que està content, enfadat, avorrit…I el que sap que està content, enfadat, avorrit,…Un és fals perquè es deixa avergonyir, enfadar; l’altre és real perquè sap com et sents.
EXPLORAR-ME:

"... La forma de corregir un comportament dis-social* no és el càstig, sinó l'amor i la recuperació de la Identitat. Quan reconeixo la meva identitat, ja no desitjo ni necessito que res faci mal els altres"

ALGUNES IDEES PER EXPLORAR-ME

EDUCAR-ME:
transferir en un altre (amb amor) el desig de desplegar valors de dins a fora, es tracta d’una voluntat de fer el bé, una feina carregada de dignitat per aconsseguir que l’altre tregui de sí mateix tota la seva capacitat de de rebre i forjar valors, essent autònom en la producció de valors. (definició de no sé qui esmentada per Joan Manel del Pozo)
Estimular les ganes de.
Entrar a l’ànima per a que es desplegui.

COM APRENEM?


*Separar allò que era unit per associació
_
Alguns enllaços
Memòria de les tutories (diari)