AUTOCAD

Materials de formació de l'XTEC


Presentació de la pantalla.
Alguns comandaments útils: Ver/Barras de herramientas/dibujo
Archivo/ configurar página/ parámetros/ ISO A-4 i mides en mm.;
Herramientas/ paràmetros del dibujo o clic dret s/REFENT de la barra d'estat
desfer la darrera ordre: h return.
Per determinar el color negre de fons de dibuix: clic dret s/dibuix/visual/colores/negro/aplicar y cerrar
3A,9-9-10, 3B,15-9-10
Per imprimir: Arxiu/imprimir. Definir l'impressora, vertical o horitzontal, ajustar escala 1:1, centrar, finestra i vista prèvia. Acceptar/ imprimir
(Nota: si desfent hem perdut el primer punt de la línia podem començar a partir del punto final a la barra referencia a objetos)

activitat 1:
coordenades_CAD.jpg

activitats 2:
fer la m4_03.gif per practicar les coordenades absolutes
fer la m4_07.gif del mòdul1 pràctica4 del curs de l'xtec per practicar les coordenades cartesianes relatives (@X,Y)
activitats 3 :fer les figures m4_09.gif del mòdul1 pràctica4 del curs de l'xtec per practicar les coordenades cartesianes polars (@segment<angle). Guardar les tres activitats (activitat..._persona).setmana 20-26 setembre
activitat 4 : m4_11.gif d'ampliació.
activitats 5:referència a objectes. opcions chaflán, empalme. Continuar al mòdul1 pràctica5. Dibuixar la m5_01.gif, m5_09.gif, m5_12.gif, i guardar-la com a activitat5(a, b, c)_persona. 3B, 4-8 octubre
activitats 6
Barra d'eines:referencia a objetos.Dibuixar la m6_10.gif i guardar-la com a activitat6_persona. Podeu fer m6-12.jpg, a6b_persona d'ampliació posant-li pestanyes. 3A, 4-8 d'octubre, 3B 13-10
activitats 7
Cercles. m7_08.gif, m7_15.gif (cal fer primer les petites amb coordenades: 120,120, 190,180, 260,120, 190,60), m7_17.gif.
m7_21.gif, 3B 20-10

activitats 8
m8_02.gif m8_04.gifm8_01.gif, m8_03.gif, m8_05.gif. Coordenades per realitzar-los. 3AB, 27,8-10-10
activitats de repàs 9
m5_13.gif, m3_11.gif, m1_ex01.gif (instruccions.jpg)

activitats 10
Modificar, dibuix isomètric i ombrejats. rec-alarga1.gif, alarga2.gif. prisma_retalla.jpg
simetria: simetria.jpg, dividir: dividir.jpg
més per traçar tangents: tangències07.jpg, tangents_traçats3.jpg i algun consell tangents_traçats3_proced.jpg
exercicis_tangents.jpg, guardar com activitat 10e_nom. tangents_traçats1.jpg

activitats 11
Capes m20014.gif, escaire_cartabó.jpg plantilla.jpg,
sombreado.jpg activitats1-1.jpg, activitats1-2.jpg , activitats1-3.jpg, activitats1-4.jpg, activitats1-5.jpg, activitats1-6.jpg

Activitats 13
làmina_cercles.jpg (cal dibujo/punto/dividir,8), activitas_13a.jpg, activitas_13b.jpg, activitas_13c.jpg, làmina_estrelles.jpg,

Activitats 14
aquí, matriu, empalma, estira. activitat_14_carme.jpg

Activitats 15 acotar
aquí conceptes, lamina_martell_cota.jpg, lamina_tornavís_cota.jpg, lamina_brides_cota.jpg
un estilde cota
cota.jpg